MUDr Dana Polelářová

1979 - promoce Brno Universita Jana Evangelisty Purkyně

do r 1982 - ORL klinika Brno U. Sv. Anny

1985 - orl odd. nemocnice Uherské Hradiště, ordinace na poliklinice, a v Uherském Brodě l. atestace orl

1989 - Praha Foniatrická atestace

1991 - Praha Atest nastavování sluchadel

od r 1993 - Privátní praxe