Příčiny poškození sluchu

Stařecká nedoslýchavost - Rostoucí poškození sluchu v oblasti vysokých tónů, způsobené odumíráním buněk.

Poškození hluchem - Dlouhodobým působením nadměrně hlasitého hluku může dojít k trvalému poškození sluchu v oblasti vnitřního ucha.

Traumata po explozi či třesku - Náhlými třesky či zvuky při explozích dochází k poškození sluchu v oblasti okolo 4.000 Hz

Nemoci - Otoskleróza, Menérovachoroba či nádory mohou způsobit poškození sluchu, vyskytujcíí se v různých častech ucha.

Sluchový kolaps - Náhlá, větčinou jedno stranná porucha sluchu.

Jedy - Určitými jedy, tpůsobenými infekcemi,a le také medikamenty může být poškozeno vnitřní ucho i orgán rovnováhy.