10 dobrých rad pro zacházení s vaším sluchadlem

1. Noste Vaše sluchadlo zpočátku jen několik hodin denně a v klidném prostředí, aby si Vaše ucho zvyklo opět na nové zvuky. Také Vaše sluchové centrum se rychle naučí rozeznávat mezi potřebnými a nepotřebnými zvuky.

2. Pomalu a opatrně stupňujte akustické zatížení

3. První rozhovory veďtenejdříve s jednou osobou. Naučte se vnímat hlas opět v normální hlasitosti. Snažtec se nacvičovat rozlišení zvuků, které ihned nepoznáte.

4. Učte se se sluchadlem telefonovat, přidržujte sluchátko telefonu přímo na mikrofon sluchadla, který zaručuje dobrou srozumitelnost. Pokud se objeví pískání, zvětšete vzdálenost mezi sluchátkem telefonu a Vaším sluchadlem.

5. Naučte se s vaším sluchadlem opšt poslouchat televizi a rádio. Neočekávejte ale, že budete z televize všemu ihned dokonale rozumět. Vzhledem k velkému kolísání mezi hlasitostí hudby a mluveného slova ani normállně slyšící nerozumí vždy vše dobře.

6. Pokud chcete někde diskutovat, sedněte si blízko k přednášejícímu nebo reproduktoru. Pokud je to možné, udržujte zrakový kontakt s přednášejícím, neboť Vaše oči Vám pomohou k lepší srozumetelnosti.

7. Nenechávejte své sluchadlo v koupelně. Špína a vlhkost Vašemu citlivému pomocníku nesvědčí. Neupusťte je na zem, to škodí mikrofonu a reproduktoru. Otevřete také bateriové pouzdoro, prodloužíte tím životnost baterie.

8. Nenoste sluchadlo v noci.

9. Mějte v zásobě několik baterií.

10.Sluchadla jsoupoužívána při přímém styu s pokožkou, proto k čištění a dezinfekci používejte jen přípravky určené pro tyto pomůcky.